ราคาโบชัวร์ Brochure

 

   
 
  โบว์ชัวร์ A4 กระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 
จำนวน/ใบ อาร์ตมัน 85g 4 สี อาร์ตมัน 105g 4 สี อาร์ตมัน 130g 4 สี อาร์ตมัน 160g 4 สี ค่าออกแบบ
อาร์ตเวิร์ค
ค่าพับ
ราคา คิดเป็นเงิน ราคา คิดเป็นเงิน ราคา คิดเป็นเงิน ราคา คิดเป็นเงิน
5,000 1.25 6,250 1.30 6,500 1.35 6,750 1.40 7,000 2,000 500
10,000 0.75 7,500 0.90 9,000 0.95 9,500 1.05 10,500 2,000 1,000
15,000 0.75 11,250 0.85 12,750 0.90 13,500 0.95 14,250 2,000 1,500
20,000 0.65 13,000 0.75 15,000 0.85 16,000 0.90 18,600 2,000 2,000
 
 
     
 
  โบว์ชัวร์ A4 กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 
จำนวน/ใบ ปอนด์ 85g 4 สี ปอนด์ 100g 4 สี ปอนด์ 120g 4 สี ค่าออกแบบ
อาร์ตเวิร์ค
ค่าพับ
ราคา คิดเป็นเงิน ราคา คิดเป็นเงิน ราคา คิดเป็นเงิน
5,000 1.20 6,000 1.30 6,500 1.40 7,000 2,000 500
10,000 0.80 8,000 0.90 9,000 1.00 10,00 2,000 1,000
15,000 0.70 10,500 0.80 12,000 0.90 13,500 2,000 1,500
20,000 0.65 13,000 0.70 14,000 0.80 16,000 2,000 2,000
 
 
     
 
  โบชัวร์ A4 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 21.0 x 29.7 cm. พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
 
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
100 10.00 1,000 10.50 1,050 11.00 1,100 1,000
200 9.00 1,800 9.50 1,900 10.00 2,000 1,000
300 8.00 2,400 8.50 2,550 9.00 2,700 1,000
1,000 3.00 3,000 3.10 3,100 3.20 3,200 1,000
2,000 1.80 3,600 1.90 3,800 2.10 4,200 1,000
4,000 1.25 5,000 1.35 5,400 1.55 6,200 1,000
5,000 1.15 5,750 1.25 6,250 1.35 6,750 1,000
6,000 1.05 6,300 1.15 6,900 1.25 7,500 1,000
10,000 0.85 8,500 0.95 9,500 1.05 10,500 1,000
12,000 0.80 9,600 0.90 10,800 0.95 11,400 1,000
15,000 0.75 11,250 0.85 12,750 0.90 13,500 1,000
20,000 0.65 13,000 0.80 16,000 0.85 17,000 1,000
 
 
     
 
  โบชัวร์ A4 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 21.0 x 29.7 cm. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
ค่าพับ
100 14.00 1,400 14.50 1,450 15.00 1,500 2,000 300
200 13.00 2,600 13.50 1,350 14.00 2,800 2,000 300
300 12.00 3,600 12.50 1,250 13.00 3,900 2,000 300
1,000 3.50 3,500 3.75 3,750 4.00 4,000 2,000 300
2,000 2.00 4,000 2.15 4,300 2.25 4,500 2,000 400
4,000 1.35 5,400 1.50 6,000 1.65 6,600 2,000 500
5,000 1.25 6,250 1.35 6,750 1.45 7,250 2,000 500
6,000 1.15 6,900 1.25 7,500 1.35 8,100 2,000 600
10,000 0.95 9,500 1.00 10,000 1.15 11,500 2,000 1,000
12,000 0.85 10,200 0.95 11,400 1.05 12,600 2,000 1,200
15,000 0.80 12,000 0.90 13,500 1.00 15,000 2,000 1,500
20,000 0.70 14,000 0.85 17,000 0.92 18,400 2,000 2,000
 
 
     
 
  โบชัวร์ A5 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 14.85 x 21cm. พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
 
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
2,000 1.70 3,400 1.75 3,500 1.80 3,600 500
4,000 1.20 4,800 1.25 5,000 1.30 5,200 500
8,000 0.70 5,600 0.75 6,000 0.80 6,400 500
10,000 0.65 6,500 0.70 7,000 0.75 7,500 500
12,000 0.60 7,200 0.65 7,800 0.70 8,400 500
20,000 0.46 9,200 0.50 10,000 0.59 11,800 500
24,000 0.43 10,320 0.46 11,040 0.55 13,200 500
30,000 0.40 12,000 0.45 13,500 0.48 14,400 500
40,000 0.35 14,000 0.40 16,000 0.45 18,000 500
 
 
     
 
  โบชัวร์ A5 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 14.85 x 21 cm. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
2,000 1.85 3,700 1.98 3,950 2.10 4,200 1,000
4,000 1.30 5,200 1.15 4,600 1.35 5,400 1,000
8,000 0.75 6,000 0.78 6,240 0.85 6,800 1,000
10,000 0.68 6,800 0.71 7,100 0.78 7,800 1,000
12,000 0.63 7,560 0.65 7,800 0.73 8,760 1,000
20,000 0.49 9,800 0.52 10,400 0.62 12,400 1,000
24,000 0.48 11,520 0.50 12,000 0.57 13,680 1,000
30,000 0.45 13,500 0.48 14,400 0.54 16,200 1,000
40,000 0.38 15,200 0.45 18,000 0.50 20,000 1,000
 
 
 
  โบชัวร์ 1/3 A4 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 9.9 x 21 cm. พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
 
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
3,000 1.20 3,600 1.24 3,700 1.27 3,800 500
6,000 0.70 4,200 0.74 4,400 0.77 4,600 500
12,000 0.47 5,600 0.50 6,000 0.54 6,400 500
18,000 0.37 6,600 0.40 7,200 0.44 7,800 500
30,000 0.31 9,300 0.35 10,300 0.38 11,300 500
36,000 0.29 10,600 0.32 11,200 0.35 12,400 500
45,000 0.29 12,450 0.30 13,200 0.32 13,950 500
60,000 0.26 15,500 0.28 16,500 0.30 17,500 500
 
 
     
 
  โบชัวร์ 1/3 A4 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 9.9 x 21 cm. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
3,000 1.37 4,100 1.45 4,350 1.54 4,600 1,000
6,000 0.77 4,600 0.80 4,800 0.84 5,000 1,000
12,000 0.49 5,800 0.53 6,400 0.59 7,000 1,000
18,000 0.40 7,200 0.44 7,800 0.47 8,400 1,000
30,000 0.35 10,300 0.38 11,300 0.41 12,300 1,000
36,000 033 11,800 0.36 13,000 0.40 14,200 1,000
45,000 0.32 13,950 0.35 15,400 0.38 16,950 1,000
60,000 0.30 17,500 0.33 19,500 0.36 21,500 1,000
 
 
     
 
  โบชัวร์ A3 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 29.7 x 42 cm. พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
 
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
500 9.70 4,850 9.80 4,900 10.20 5,100 1,500
1,000 4.90 4,900 5.05 5,500 5.20 5,200 1,500
2,000 3.20 6,400 3.45 6,900 3.70 7,400 1,500
4,000 2.10 8,400 2.25 9,000 2.40 9,600 1,500
6,000 1.80 10,800 1.90 11,400 2.10 12,600 1,500
10,000 1.50 15,000 1.55 15,500 1.65 16,500 1,500
12,000 1.45 17,400 1.50 18,000 1.55 18,600 1,500
15,000 1.35 20,250 1.40 21,000 1.45 21,750 1,500
20,000 1.25 25,000 1.30 26,000 1.35 27,000 1,500
 
 
     
 
  โบชัวร์ A3 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 29.7 x 42 cm. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
ค่าพับ
500 10.60 5,300 10.90 5,450 11.20 5,600 25,000 300
1,000 5.40 5,400 5.60 5,600 5.80 5,800 25,000 300
2,000 3.40 6,480 3.70 7,400 4.00 8,000 25,000 400
4,000 2.30 9,200 2.50 10,000 2.70 10,800 25,000 500
6,000 1.90 11,400 2.00 12,000 2.20 13,200 25,000 600
10,000 1.60 16,000 1.65 16,500 1.70 17,000 25,000 1,000
12,000 1.50 18,000 1.55 18,600 1.60 19,200 25,000 1,200
15,000 1.40 21,000 1.45 21,750 1.50 22,500 25,000 1,500
20,000 1.30 26,000 1.35 27,000 1.40 28,000 25,000 2,000
 
 
     
  *** ถ้ามีไฟล์งานอยู่แล้วไม่เสียค่าอาร์ตเวิร์ค และราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า ***
Visitors: 54,488