ราคาหัวกระดาษ Headres

 

   
 
  ราคาหัวกระดาษ – หัวจดหมาย กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 1 ด้าน
 
จำนวน / ใบ ราคา 1 สี คิดเป็นเงิน ราคา 2 สี คิดเป็นเงิน ราคา 4 สี คิดเป็นเงิน ค่าออกแบบ
5,000 1.25 6,250 1.30 6,500 1.35 6,750 1,000
10,000 0.70 7,000 0.75 7,500 0.80 8,000 1,000
15,000 0.60 9,000 0.65 9,750 0.70 10,500 1,000
20,000 0.55 11,000 0.60 12,000 0.65 13,000 1,000
 
 
   
Visitors: 54,488