ราคาโปสเตอร์ Poster

     
 
  โปสเตอร์ A3, A2
 
A3 พิมพ์ 4 สี (จำนวน) พิมพ์ 1 ด้าน ราคาใบละ
1-100 20
ตั้งแต่แผ่นที่ 101 ขึ้นไปแผ่นละ 15
 
     
  *** ไม่รวมค่าออกแบบ, ไม่รวมค่าจัดส่ง, ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ***  
 
     
 
  โปสเตอร์ ขนาด 29.7 X 42 cm. กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
 
จำนวน ราคา/ใบ คิดเป็นเงิน ค่าอาร์ตเวิร์ค
1,000 5.50 5,500 1,500
2,000 3.90 7,800 1,500
3,000 3.10 9,300 1,500
4,000 2.60 10,400 1,500
5,000 2.30 11,500 1,500
 
 
     
 
  โปสเตอร์ A2 ขนาด 59.4 x 42 cm. กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
 
จำนวน ราคา/ใบ คิดเป็นเงิน ค่าอาร์ตเวิร์ค
500 16.00 8,000 2,000
1,000 9.50 9,500 2,000
2,000 6.50 13,000 2,000
5,000 4.00 20,000 2,000
 
 
   

 

Visitors: 54,488