ราคาปริ้นดิจิตอล

 

 

 

 

 
  งานปริ้นดิจิตอลสี , งานถ่ายเอกสาร 4 สี ขนาด A4 
                ใช้กระดาษ 105 แกรม , 160 แกรม และ 260 แกรม
 
จำนวน 1 ด้าน 2 ด้าน
ไม่เกิน 50 แผ่น 15.- 25.-
ตั้งแต่ 50 แผ่นขึ้นไป 8.- 16.-
ตั้งแต่ 200 แผ่นขึ้นไป 7.- 14.-
ตั้งแต่ 500 แผ่นขึ้นไป 6.- 12.-
 
 
     
 
  งานปริ้นดิจิตอลสี , งานถ่ายเอกสาร 4 สี ขนาด A3
             ใช้กระดาษ 105 แกรม , 160 แกรม และ 260 แกรม
 
จำนวน 1 ด้าน 2 ด้าน
ไม่เกิน 50 แผ่น 15.- 25.-
ตั้งแต่ 50 แผ่นขึ้นไป 8.- 16.-
ตั้งแต่ 200 แผ่นขึ้นไป 7.- 14.-
ตั้งแต่ 500 แผ่นขึ้นไป 6.- 12.-
 
 
     
   
 
     
  :: เงื่อนไข  
 
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าพับ
• การพิมพ์ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบสิ คิดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ตามราคาการพิมพ์ปกติ
• สีที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดิจิตอลของทางร้าน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบสีให้เหมือนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเครื่องลูกค้าได้ เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ได้แสดงสีที่เหมือนกับงานพิมพ์ และกระดาษที่ใช้พิมพ์ ก็อาจมีผล ให้สีของงานพิมพ์แตกต่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
• ควรส่งไฟล์ .ai , .psd , หรือ PDF โดย ฝัง Font หรือ Create Outline Font มาให้เรียบร้อย (Embed Link รูปภาพ) และใช้โหมดสีเป็น CMYK และความละเอียดของภาไม่ต่ำกว่า 300 dpi
• ระยะเวลาการผลิต ขึ้นอยู่กับความพร้อมของไฟล์งานที่ใช้พิมพ์ หรือแล้วแต่คิวงาน ภายใน 1 ชั่วโมง – 48 ชั่วโมง หรือตามตกลงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ หากเกิดข้อผิดพลาด หลังจากการยืนยันสั่งพิมพ์ ซึ่งเกิดจากไฟล์งานของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ แก้ไขงานอีกครั้ง (ควรมั่นใจและตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนสั่งพิมพ์ทุกครั้ง)
• ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
 
     
   

 

Visitors: 54,488